« Back

Agilització procedimental en l’urbanisme valencià.

Agilització procedimental en l’urbanisme valencià.

Agilización procedimental en el urbanismo valenciano

L'agilització dels tràmits urbanístics exigeix conéixer les eines innovadores en les quals està treballant la Direcció General d'Urbanisme com són les plataformes TÀCTICA i GUIA-T, totes dues impulsades per la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat amb la finalitat d'automatitzar els procediments.
Amb aquests nous sistemes i la dotació de més recursos humans, l'urbanisme entrarà de ple en la tramitació electrònica per a simplificar processos i generar fórmules eficaces d'ajuda als municipis. Si us interessa conéixer amb més profunditat aquestes mesures podeu inscriure-vos al webinar del pròxim 25 de setembre.