« Back

La Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat Valenciana conclou el cicle de webinars Urbaclick amb una sessió sobre la Guia de Minimització d’impacte ambiental

La Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat Valenciana conclou el cicle de webinars Urbaclick amb una sessió sobre la Guia de Minimització d’impacte ambiental

L'honorable Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España Garcia, presidirà l'obertura de la sessió, moderada pel Director General d'Urbanismes, Vicente Joaquín García Nebot

La Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat Valenciana conclou el cicle de webinars «Urbaclick: un clic del nou urbanisme», amb l'última sessió que versarà sobre la minimització d'impacte dels habitatges i usos industrials i productius en sòl no urbanitzable i sòl no urbanitzat i se celebrarà divendres que ve 31 de juliol entre les 11 i les 12.30 hores.

L'honorable Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España Garcia, presidirà l'obertura de la conferència que estarà moderada pel Director General d'Urbanisme, Vicente Joaquín García Nebot, al costat de qui intervindran també José Sergio Palència Jiménez, Dr. Enginyer de Camins, Canals i Ports, professor del Departament d'Urbanisme de la UPV; Mercedes Almenar Muñoz, Dra. en Dret i Advocada Urbanista, professora del Departament d'Urbanisme de la UPV; Eric Gielen, Dr. Enginyer Agrònom, expert en el URBAN SPRAWL, professor del Departament d'Urbanisme de la UPV i Óscar López Giménez, Cap del Servei de Règim Jurídic i Inspecció Territorial de la DGU.

Durant la sessió es parlarà sobre la problemàtica de l'habitatge disseminat en sòl no urbanitzable, l'objectiu de la Guia de minimització d'impacte territorial, els procediments de minimització en sòl no urbanitzable i la creació de l'Agència Valenciana de la Protecció del Territori.

Les inscripcions al webinar que se celebrarà el dia 31 de juliol entre les 11 i les 12.30 hores, són gratuïtes i poden realitzar-se a través de la pàgina web urbaclick.gva.es/va.