« Back

Llei de mesures, novetats urbanístiques

Llei de mesures, novetats urbanístiques

Agilización procedimental en el urbanismo valenciano

La Generalitat Valenciana ha donat llum verda a les últimes modificacions prèvies a l'aprovació del Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP), un text únic que integrarà els canvis incorporats des de la seua entrada en vigor en 2014.
Aquestes modificacions versen al voltant de qüestions com els Plans de Reforma Interior o la xarxa secundària de dotacions i estàndards de qualitat en actuacions de dotació, rehabilitació, renovació o regeneració urbana incloent el cas del sòl urbà industrial i terciari.
Així mateix, també s'han afegit variacions respecte a la constitució de complexos immobiliaris, les actuacions de minimització d'impacte ambiental i el règim jurídic de les entitats urbanístiques de capital públic.
Si us interessa conéixer amb més detall aquestes qüestions podeu inscriure-vos al webinar "Llei de Mesures, novetats urbanístiques" del pròxim 12 de febrer.