« Ves enrere

La perspectiva de gènere en l’urbanisme i l’edificació

La perspectiva de gènere en l’urbanisme i l’edificació

Agilización procedimental en el urbanismo valenciano

El nou model de ciutat del segle XXI requereix integrar la perspectiva de gènere en el planejament urbà a fi d'incorporar l'objectiu de la igualtat entre homes i dones. Un enfocament que recull la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP), que en el seu Annex IV estableix com a criteri de qualitat urbana la incorporació d'aquesta perspectiva a l'hora de disposar l'equipament urbà sobre el territori.
La concepció tradicional de ciutat està lligada a les tasques productives i activitats econòmiques, en detriment del treball reproductiu i les labors de cura, per la qual cosa es fa necessari avançar cap a un urbanisme que atenga totes les etapes de la vida de l'ésser humà.
Amb aquesta aspiració i de la mà de la "Guia per a la perspectiva de gènere en actuacions urbanes", la Generalitat Valenciana vol facilitar un marc de suport que servisca d'acompanyament tant als responsables que prenen les decisions en l'àmbit institucional com als equips redactors de planejament urbà en vistes a disminuir les desigualtats produïdes per l'entorn construït en el qual habitem.
En aquest mateix sentit, els habitatges valencians han d'experimentar una transformació que reculla també aquesta necessària perspectiva de gènere. Per això, s'està preparant una guia per als nous habitatges sensibles a la perspectiva de gènere, que incloga les experiències per a incorporar l'equitat residencial i l'enfocament de gènere en l'habitatge.
Si voleu ampliar informació podeu inscriure-us al webinar "La perspectiva de gènere en l'urbanisme" del pròxim 12 de març, proposta virtual dirigida als professionals interessats en l'aplicació de la perspectiva de gènere en futures actuacions urbanístiques que pretén generar un primer debat al voltant d'aquest document base redactat per la Direcció General d'Urbanisme.